استفاده کارتن ها در بسته بندی

استفاده مجدد از کارتن ها در بسته بندی بعدی اگر پس از اتمام فرایند جابجایی،توسط تیم ما فضایی برای نگهداری کارتن های بسته بندی دارید، میتوانید به منظور استفاده مجدد از آن ها در بسته بندی های بعدی، اقدام به نگهداری کارتن ها نمایید.                                                  

 از این طریق در هزینه های بابری بعدی خود صرفه جویی کرده اید .

 برای آنکه نگهداری جعبه های بسته بندی برای شما فضای کمتری را اشغال کند، آنها را باز کنید. همچنین مکان انبار کردن آنها باید بدون
رطوبت باشد تا کیفیت کارتن ها حفظ شود و تا چند بار قابل استفاده باشد .             

اگر وقتی که به خانه جدید خود حمل و نقل کردید از برخی اثاثیه فعلا احتیاجی نداشتید، میتوانید مجددا از این جعبه ها برای بسته بندی و انبار کردن آنها استفاده کنید.

 خیلی بهتر است که به جای خریدن دوباره کارتن های اسباب کشی، از کارتن هایی که در هنگام جابجایی از آن ها استفاده کرده اید استفاده کنید.

با انتخاب بهترین کارتن سایز برای وسایل خود از سالم ماندن وسایلی که کمتر به آن ها احتیاج دارید در داخل کارتن ها اطمینان حاصل کنید.

همچنین سایر کارتن های اضافه را نیز میتوانید در انبار نگهداری کنید.

پس گیری کارتن های بسته بندی توسط میلان بار در صورتی که به طور کلی هیچ احتیاجی به کارتن های بسته بندی پس از اسباب کشی نداشتید، بعد از جابجایی میتوانید با میلان بار هماهنگ کنید تا کارتن ها را از شما پس بگیرند

ارتباط با مشاورین ما